คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

โบสถ์ โบสถ์(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(6)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์
(จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี)
วัดถ้ำพุทธาวาส

วัดถ้ำพุทธาวาส
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
โบสถ์ไม้

โบสถ์ไม้
(จ.กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์)
พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
โบสถ์สแตนเลส

โบสถ์สแตนเลส
(จ.กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์)
วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
เจดีย์พุทธคยา จำลอง

เจดีย์พุทธคยา จำลอง
(จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี)
วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย

เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย
(จ.กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ)
วัดถ้ำเขาปูน

วัดถ้ำเขาปูน
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
ศาลเจ้าพ่อแม่

ศาลเจ้าพ่อแม่
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
เจดีย์ 2 องค์

เจดีย์ 2 องค์
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)
วัดบ้านถ้ำ

วัดบ้านถ้ำ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
(จ.กาญจนบุรี อ.ไทรโยค)
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
วัดลาดขาม (หลวงพ่อแสนเหรียญ)

วัดลาดขาม (หลวงพ่อแสนเหรียญ)
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)
วัดวังก์วิเวการาม

วัดวังก์วิเวการาม
(จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี)
วัดถ้ำเขาแหลม

วัดถ้ำเขาแหลม
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดเขาเม็งอมรเมศร์

วัดเขาเม็งอมรเมศร์
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)