น้ำตกโป่งสะแยง

น้ำตกโป่งสะแยง

น้ำตกโป่งสะแยง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกโป่งสะแยง น้ำตกโป่งสะแยงอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านจากขุนแม่รวมเข้าหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งน้ำตกโป่งสะแยงเป็นน้ำที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 15 เมตร
 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีการไปเที่ยวชมมากในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วยเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ความโดดเด่นของน้ำตกอยู่ที่ความสูงของน้ำตกและความชุ่มชื่นบริเวณน้ำตก ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความชุ่มชื่นจึงเหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงอากาศร้อน ๆ โดยเฉพาะเดือนเมษายน
 
และน้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนไม่ไกลคือ ประมาณ 900 เมตร แต่ทางเข้าน้ำตกยังยากต่อการเขาไป เพราะยังขาดการพัฒนาทางเข้า ฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาทางเข้าจะทำให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติเป็นอย่างดี
 
การเดินทาง จังหวัดเชียงใหม่ สู่ อ.แม่แตง สู่ อ.ปาย เลี้ยวซ้าย 70 กิโลเมตร เข้าสู่ อ.กัลยาณิวัฒนา ผ่านไปสู่ บ้านแม่ละอุป ผ่านบ้านเสาแดง แล้วก็ถึงหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง แยกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร รวมจากอำเภอกัลยาณิวัฒนาไปถึงประมาณ 15 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกโป่งสะแยง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)