บ้านแม่แมะ

บ้านแม่แมะ

บ้านแม่แมะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านแม่แมะ หมู่บ้านมีทัศนียภาพอยู่ทามกลางหุบเขา มีน้ำตก และลำธารไหลผ่านในหมู่บ้านด้วยกันอยู่ 105 หลังคาเรือนส่วนใหญ่ จะมีรายได้มาจากการเก็บเมี่ยง และสานตะกร้าใส่ผัก ชาวบ้านจะประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติ
 
จึงได้มีการพัฒนาหมู่บ้านให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติ ดูวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บเมี่ยง การทำสมุนไพร การเดินป่า ซึ่งเป็น อาชีพหลักของชาวบ้าน
 
และหากนักท่องเที่ยวอยากจะผ่อนคลายก็จะมีชาวบ้านค่อยบริการเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ การอบตัวด้วยสมุนไพรวิถีชีวิตของชาวบ้านเรียกได้ว่าอยู่อย่างพอเพียง
 
การเดินทาง หมู่บ้านแม่แมะ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 60 กิโลเมตร พอถึงแยกบ้านห้วยโจ้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอีกประมาณ 6 กิโลเมตร
Mobile Mobile: 0857081086
บ้านแม่แมะ Map บ้านแม่แมะ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านแม่แมะ
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)