น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ

น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ

น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรักษาสภาพดังเดิม ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ
 
โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรักษาสภาพดังเดิม ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ ฝายวังไฮ หมู่ที่ 3 เป็นฝายไม้และหินทิ้งที่ราษฎรดำเนินการก่อสร้างเอง
 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการดูธรรมชาติของราษฎร จุดชมวิวบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดำเนินการโดยเอกชน ป่าเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
มีสภาพพื้นที่และขอบเขตของการจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 4,000 กว่าไร่ ที่จัดเป็นพื้นที่ป่าใช้สอย 2,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกประมาณ 2,000 ไร่
 
โดยมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400 - 800 เมตร และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ไม้ยืนต้นสูงตระหง่าน พืชพันธุ์ป่าระดับต่างๆ ตั้งแต่พืชระดับล่างขึ้นเกลี่ยดินจนถึงพืชระดับบนที่โตสูงระฟ้า รวมทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรอีกมากมายที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ Map น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Hot Springs Group: Hot Springs
Tag Tag: น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)