แผ่นดินหวิด

แผ่นดินหวิด

แผ่นดินหวิด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แผ่นดินหวิด ม.1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ แผ่นดินหวิด หมายถึง พื้นที่ภูเขาสูงที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไป หรือลึกลงไปบริเวณพื้นที่สูงที่มองลงไปในพื้นที่ต่ำกว่ากลายเป็นจุดชมวิวของชุมชนบ้านป่าสักงาม
 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชุมชน สภาพป่าเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ พรรณไม้เด่นที่พบในพื้นที่ป่า ได้แก่ ไม้สัก ไผ่ซางนวล มะแฟน รกฟ้า แดง มะค่า เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ น้ำตกป่าสักงาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ และเขื่อนแม่กวง เป็นต้น
 
การเดินทาง ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว
แผ่นดินหวิด Map แผ่นดินหวิด Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: แผ่นดินหวิด
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)