เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ ป่าซับน้ำ คือ บริเวณป่าที่เป็นแหล่งซับน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน มีพื้นที่ 2 แห่ง คือป่าบริเวณทิศเหนือของชุมชน
 
มีลักษณะเป็นป่าดงดินมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีความอุดมสมบูรณ์ดินเปียกชื้นตลอดเวลา มีน้ำซึมออกมากักขังลักษณะเป็นหนองน้ำ แล้วไหลรินเป็นลำธารเล็กๆ 2 ลำห้วย ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านกลางชุมชนลงห้วยบ้านที่ไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อีก
 
ลำห้วยหนึ่งไหลลงห้วยน้ำจางที่ไหลป่านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณป่าซับน้ำอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากป่าซับน้ำบริเวณแรก มีพื้นที่ต่อเนื่องไล่ขึ้นไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวง ชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า สระ
 
เป็นพื้นที่หาอาหารป่าของชุมชนตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความชื้นสูง มีน้ำผุดออกเป็นระยะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ โดยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าซับน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกป่าสักงาม
 
มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก การเข้าถึงพื้นที่สะดวกเนื่องจากทางเข้าอยู่ติดกับเส้นทางหลักในการเดินทางไปบ้านป่าสักงาม ถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ แต่ไม่มีหินงอก หินย้อย
 
และถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของค้างคาวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ลักษณะพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น และยังเป็นบริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวชป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และลำธาร เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ชุมชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
 
การเดินทาง ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ Map เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)