น้ำตกป่าสักงาม

น้ำตกป่าสักงาม

น้ำตกป่าสักงาม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกป่าสักงาม หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น้ำตกป่าสักงาม และบ้านพักเอเฟรม จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ และเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณชื้นตามริมลำน้ำ น้ำตกตั้งอยู่ในภูมิประเทศ ที่เป็นหุบเขาระหว่างจุดชมวิวแผ่นดินหวิด และเส้นทางระหว่างหมู่บ้านไปท่าเรือข้ามเขื่อนแม่กวงไปยังเทศบาลตำบลลวงเหนือ ความลาดชันสูงๆ ต่ำๆ ร้อยละ 70 ของพื้นที่
 
มีสภาพธรรมชาติ มีป่าไม้ เป็นน้ำตกที่ยังคงสมบูรณ์ กิจกรรมนันทนาการที่พบเห็นในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมเล่นน้ำตกช่วงฤดูร้อน(เดือนมีนาคม -พฤษภาคม)
 
การเดินทาง ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว
น้ำตกป่าสักงาม Map น้ำตกป่าสักงาม Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกป่าสักงาม
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)