อ่างเก็บน้ำห้วยก้า

อ่างเก็บน้ำห้วยก้า

อ่างเก็บน้ำห้วยก้า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยก้า เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซึ่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากที่อื่นซึ่งในปี พ.ศ.2524 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 
เพื่อจะได้นำน้ำไปใช้ในการเกษตร ณ ปัจจุบันมีหน่วยงานกรมป่าไม้และเทศบาลตำบลแม่โป่งเข้าไปร่วมพัฒนาอ่างโดยสร้างสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนให้กับบุคลทั่วไป
 
การเดินทาง อ่างเก็บน้ำห้วยก้า ตั้งอยู่ในเขตของตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางจะผ่านเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยก้า Map อ่างเก็บน้ำห้วยก้า Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยก้า
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)