สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง

สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง

สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 สวนสาธารณะตำบลแม่โป่งเป็นจุดพักผ่อนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมามีต้นไม้น้อยใหญ่เป็นจำนวนมากมีลานเอนกประสงค์สำหรับการออกกำลังกาย
 
และเป็นจุดพักผ่อนของผู้ที่เดินทางก่อนไปถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งการจัดตั้งสวนสาธารณะตำบลแม่โป่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ที่ 13 ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
 
การเดินทาง สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง ตั้งอยู่ในเขตของตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางจะผ่านเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง Map สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง Map
Tag Tag: สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)