ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง

ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง

ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพป่ามีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ และมีโบราณสถานสองแห่งมีชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกว่า "สันวัดห่าง"
 
ซึ่งปัจจุบันยังมีอิฐขนาด 8 x 2 นิ้ว และร่องรอยเป็นฐานคล้ายฐานพระอุโบสถ ซึ่งมีหน้าผาและถ้ำมีประวัติที่ไม่ชัดเจน ปัจจุบันชาวบ้านทุ่งยาวได้ช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์
 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ป่าไม้และ การสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)
 
การเดินทาง จากตำบลเชิงดอยตามเส้นทางสายคลองชลประทานผ่านบ้านกิ่วแล และบ้านทุ่งยาว รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
Tel Tel: 053291106
Mobile Mobile: 0818840350
ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง Map ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)