โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 12 ใกล้กับ ศาลเจ้าแม่กวนอิม โรงไฟฟ้าบ้านยาง เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินที่บ้านยาง และทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่หมู่บ้านยาง ซึ่งมีลำธารที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปีว่า
 
หากมีน้ำสมบูรณ์อยู่ตลอดปีเช่นนี้ ก็อาจจะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการน้ำ ให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ และทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อการใช้พลังงานในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง Map โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)