ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน โครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริ หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าแม้ว เผ่าลีซอ และเผ่ามูเซอร์ โดยชาวเขาทั้ง 3 เผ่าทำการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ปลูกฝิ่น
 
และเก็บหาของป่า ทำให้สภาพป่าไม้ถูกทำลายลงเรื่อย ๆ ดินหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าหญ้าคาเข้ามาแทนที่ ชาวเขาเผ่าแม้ว และเผ่าลีซอเริ่มอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่ ส่วนเผ่ามูเซอร์ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย เข้ามาตั้งหมู่บ้าน อยู่จนถึงปัจจุบัน สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูง 1,696 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม น้ำห้วยโก๋น ไหลลงสู่น้ำแม่งัด ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนล้านเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก จะมีความสวยงามมาก สำหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าว
 
การเดินทาง ดอยม่อนล้านตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายใต้สำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 ทางทิศตะวันออก
 
มีเขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เส้นที่ 1 - จากจังหวัดเชียงใหม่?พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร - แยกขวาพร้าว - เวียงป่าเป้า (ทางหลวงหมายเลข1150) ระยะทาง 53 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก (ระหว่าง กม.ที่ 32 - 33)
 
ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม (ลักษณะทางเป็นดินลูกรังผสมคอนกรีต) ระยะทาง 27 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 124.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นที่ 2 - จากจังหวัดเชียงใหม่ - พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001)
 
ระยะทาง 94 กิโลเมตร - ตามถนนอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า (ถนนลาดยาง) ระยะทาง 22 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวงหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้าว บ้านแม่ปูนหลวง ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม
 
ระยะทาง 17 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 135.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน Map ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)