ถ้ำหลากลาน

ถ้ำหลากลาน

ถ้ำหลากลาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำหลากลาน เป็นถ้ำปิด ซึ่งตามตำนานเดิมเป็นถ้ำเปิด เป็นที่เก็บสมบัติ สิ่งของเครื่องใช้โบราณ แต่ได้ถูกขโมยสมบัติเหล่านั้นออกไปจากถ้ำ จึงมีเหตุให้หินถล่มปิดปากถ้ำ
 
บริเวณด้านล่างปากทางเข้าภ้ำจะมี น้ำบ่อทิพย์ เป็นน้ำบ่อขนาดเล็กที่มีน้ำซึมออกตลอดทั้งปี ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประเพณีสรงน้ำถ้าหลากลาน ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี
 
การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว ประมาณ 11 กม. ตามเส้นทางหลวง 1150 (สายพร้าว - เวียงป่าเป้า) ถึงสี่แยกบ้านต้นกออก เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านต้นรุง บ้านทุ่งกู่ บ้านสหกรณ์แปลงห้า
 
ซึ่งเป็นถนน คสล. ระยะทางประมาณ 4 กม. จากนั้นไปตามเส้นทางถนนเลียบลำห้วยแม่ธาตุ(ลูกรัง) ระยะทางประมาณ 3 กม. และต้องเดินเท้าขึ้นบริเวณถ้ำประมาณ 300 ม.
ถ้ำหลากลาน Map ถ้ำหลากลาน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำหลากลาน
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)