น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)

น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)

น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่) ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่  7 ตำบลโหล่งขอด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและร่มรื่นซึ่ง ยังคงความเป็นธรรมชาติ และบริเวณน้ำตกยังมีต้นกุหลาบพันปีขึ้นอยู่ น้ำตกใสอยู่กลางป่า รอบบริเวณเป็นป่าไม้ธรรมชาติ
 
การเดินทาง จากอำเภอเมือง มายังถนนสันทราย-พร้าว และเข้า กม.ที่ 61 มายังหมู่บ้านบ้านหลวง ประมาณ 22 กิโลเมตร ถึงบ้านแม่สายป่าเมี้ยง และเดินทางชมธรรมชาติถึงน้ำตกประมาณ 1 ชั่วงโมงเส้นทางเป็นทางลูกรังตลอดยะ 22 กิโลเมตร
น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่) Map น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่) Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)