ถ้ำผาปูน

ถ้ำผาปูน

ถ้ำผาปูน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำผาปูน มีประเพณีประจำปี(จุดบั้งไฟ)ช่วงเดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) ประเพณีที่เคยปฏิบัติแต่ปัจจุบันเลือนหายไปคือ ประเพณีแห่ปลาช่อน โดยเอาแป้งมาปั้นเป็นปลาช่อน แห่ไปปล่อยที่หน้าถ้ำ เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล มีโบราณสถานที่เชื่อว่าเป็นวัดร้าง 1 แห่ง ชื่อวัดห้วยเฮี้ย 
 
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปฎิบัติตามประเพณีดั้งเดิม เช่นประเพณียี่เป็ง เข้าพรรษา – ออกพรรษา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีปอยหลวง และประเพณีสรงน้ำพระธาตุถ้ำผาปูน ในวันเดือน 8 เหนือ แรม 15 ค่ำ ในงานจะมีการแข่งขันบ้องไฟฉลององค์พระธาตุเป็นประจำทุกปี
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำผาปูน
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)