หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 4 บ้านขุนช่างเคี่ยน ชมวิถีชีวิตม้งบ้านขุนช่างเคี่ยนและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่ม้งและชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย
 
การเดินทาง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Map หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)