มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา

มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา

มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา ตั้งอยู่ ณ บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐสถานพระรูปพระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสวยงามสูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความสูงถึง 18 เมตร
 
สร้างเสร็จเมื่อประมาณปี 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ บริเวณรอบ ๆ ที่ประดิษฐสถาน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 กว่าไร่ มีทัศนียภาพงดงามสามารถมองเห็นทุ่งนากว้างไกล
 
ทั้งยังมีอากาศดี บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสงบ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาสักการะพระรูปเจ้าแม่กวนอิม และ พระรูปพระศาสดาอื่น ๆ ภายในอาคารได้ โดยการทำบุญแล้วแต่ศัทรธา ไม่ได้มีการบังคับหรือเรียกเก็บเงิน แต่อย่างใด มูลนิธิ ฯ เปิดให้เข้ามาสักการะได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น.
มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา Map มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)