ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนดอยผีหลอกติดกับลำน้ำกก ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ราว 10 กิโลเมตร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎร สมควรให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามจึงได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2526 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนที่ทำการศูนย์ฯ
 
ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยศาลา ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 10,437.76 ไร่ 15 หมู่บ้าน ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นชนเผ่าอาข่า ไทใหญ่ ไทลื้อ มูเซอ เย้า ลีซอ กะเหรี่ยง คนเมือง และคนจีนยูนาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 450 - 550 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำกก ล้อมรอบด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผลผลิต เช่น  มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีส้ม ฟักทองสีขาว มะระหยก ถั่วแขก ฟักประดับ ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ฯลฯ ชมสวนมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ  เช่น นวลคำ อาร์ทูอีทู เออร์วิ่น ปาล์มเมอร์ ฯลฯ ชิมเสาวรสหวานรับประทานสดๆ จากต้น
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวอาข่าบ้านห้วยศาลา การประดิษฐ์เรื่องประดับ การทอผ้า พิธีโล้ชิงช้าจัดช่วงเดือนสิงหาคม
วิถีชีวิตชาวไทลื้อบ้านวังไผ่ ชมการแปรรูปบุกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม กลุ่มที่พักแบบโฮมสเตย์ เครื่องจักสานไม้ไผ่ อาหารแบบไทลื้อและการบรรเลงดนตรีแบบไทลื้อมีความไพเราะและมีจังหวะที่สนุกสนาน การละเล่น เช่น ฟ้อนดาบ เต้นรำแบบไทลื้อ
 
ชมวิถีชีวิตชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ที่นี่มีวัดใหม่หมอกจ๋ามที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงาม และชาวไทยใหญ่จะมีเทศกาลที่จัดประจำปีต่อเนื่องกันทั้ง 12 เดือน ที่น่าสนใจคือปอยส่างลอง (จัดเดือนเมษายน) ปอยเหลินสิบเอ็ด หรือจองพารา (จัดหลังเทศกาลสงกรานต์) ปอยหลวงยกย่องเจ้าครูหมอไต (จัดเดือนกุมภาพันธ์)
 
วัดใหม่หมอกจ๋ามและพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต เป็นการสร้างรูปสถาปัตยกรรมของชาวไทใหญ่คล้ายกับประเทศพม่า ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ มีจุดชมวิวแม่น้ำกกอยู่ในบริเวณวัด
 
พระธาตุสบฝาง เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่บนเขาสูง มองเห็นทัศนียภาพของสวนส้มและทิวเขาที่ทอดตัวสลับซับซ้อน
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำกก ระยะสั้นจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านท่าตอนจนถึงบ้านวังไผ่  ส่วนระยะยาว จุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านตอนจนถึงจังหวัดเชียงราย น้ำพุร้อนมะลิกา ที่บ้านเมืองงาม
 
ของฝากของที่ระลึก ผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาล มีจำหน่ายทั้งที่ศูนย์ฯ และตามไร่ของเกษตร สินค้าหัตถกรรม เช่น เครื่องเงิน ผ้าทอมือของชนเผ่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ฯลฯ
 
ที่พัก-ร้านอาหาร มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง รองรับได้ 10 คน ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าจัดเตรียมให้ได้ ส่วนที่พักใกล้เคียงมีทั้งรีสอร์ทและโรงแรมอยู่ที่ตัวตำบลท่าตอน ก่อนถึงศูนย์ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านวังไผ่
 
การเดินทาง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่  190 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอแม่ริม - แม่แตง - เชียงดาว - ไชยปราการ - ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก)
 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึงบริเวณ กม.ที่ 37 เลี้ยวซ้าย 200 เมตร  สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท มีบริการรถประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ – แม่อาย สอบถามที่สถานีขนส่งอาเขต (ช้างเผือก)
Tel Tel: 053451463
Mobile Mobile: 0819612677
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม Map ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)