ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ตลอดจนเส้นทางคมนาคมก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต
 
จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียง จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 153,592 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 19 หมู่บ้าน และพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) จำนวน 1,823 ครัวเรือน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น บ๊วย พลับ พลัม สาลี่ ฯลฯ ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้ของชาวกะเหรี่ยง ชมแปลงผักเกษตรพืชผักหลากหลายสีภายในศูนย์ฯ  เช่น แรดิชชิโอ สวิสชาร์ด อาติโช๊ค ฟักทองมินิ กระเทียมต้น ฯลฯ ชมงานส่งเสริมปศุสัตว์บนพื้นที่สูง เช่น กระต่าย กวาง ไก่หลากหลายสายพันธุ์ แพะ ฯลฯ
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมความงามของป่าสนอายุกว่าร้อยปี ถือเป็นป่าสนเขาธรรมชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทั้งสนสองใบและสนสามใบ ซึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง คือ
 
เส้นทางที่ 1 ชมป่าสนสองใบ เป็นป่าสนธรรมชาติ มีกล้วยไม้ป่าและนกประจำถิ่นหลายชนิดอยู่ห่างจากศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร (เส้นทางรถประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าอีก 2 กิโลเมตร) เส้นทางที่ 2 ชมป่าสนสามใบ มีพรรณไม้ป่าและนกหายากหลายชนิด เป็นทางเดินเท้าห่างจากศูนย์ฯประมาณ 1 กิโลเมตร
 
ชมนาป่าสนมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของวัดจันทร์ ชมแปลงดอกไม้ภายในศูนย์ เช่น ดอกไฮเดรนเยีย และดอกกระเจียว จุดชมวิวทะเลหมอก อยู่ช่วงต่อระหว่างบ้านเด่น อำเภอกัลยานิวัฒนา กับบ้านห้วยตอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
น้ำตกห้วยฮ่อม เป็นน้ำตกที่เป็นกิ่วน้ำ (ตาน้ำ) ของลำน้ำแม่แจ่ม และลำน้ำปาย มีทิวทัศน์ร่มรื่น เต็มไปด้วยเฟิน ชมต้น “หยาดน้ำค้าง”  ซึ่งเป็นพืชที่กินแมลงและมีต้นที่สวยงาม อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าสนสวยงาม
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ ซึ่งจะนิยมแต่งกายในชุดชนเผ่าในวันเช่นตย์และวันพระ ชมการทอผ้ากี่เอว และเครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
 
ประเพณีการเลี้ยงผี ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการขอขมา และขอพรจากผีเจ้าบ้านเจ้าเมืองให้ทำกิจการงานสำเร็จ พิธีมัดมือ เป็นพิธีทำบุญเรียกขวัญแก้สมาชิกในหมู่บ้าน จัดขึ้นปีละ 1-2 ครั้ง
 
พิธีเลี้ยงแก้บน จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย พิธีต้อนรับแขกจากชาสูตรเฉพาะ โดยผสมเกลือลงในน้ำชาเล็กน้อย ชมโบสถ์เรย์แบนที่มีลักษณะแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตวัดจันทร์ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุมากว่า 300 ปี และที่นี่ยังสามารถชมวิวของหมู่บ้านได้อีกด้วย
 
ของฝากของที่ระลึก งานหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เช่น ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องจักสาน ฯลฯ พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล
 
ที่พัก บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง พื้นที่กางเต็นท์ใต้ร่มเงาต้นสน บริการเช่าเต็นท์และถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ สอบถามข้อมูล โทร 053-318-325, 084-365-5465
 
โฮมสเตย์ จำนวน 2 หลัง ที่พักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ติดต่อจองที่พัก โทร 053-249349 หรือสอบถามข้อมูล โทร 053-317-606, 086-181-3388
 
ร้านอาหาร ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ นักท่องเที่ยวสามารถประกอบอาหารเองได้ โดยสั่งวัตถุดิบทั้งผักและเนื้อสัตว์จากศูนย์ฯ นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ
 
การเดินทาง เส้นทางที่ 1  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริม ต่อไปอำเภอสะเมิง ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 93 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 154 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นดินลูกรังบางช่วง เส้นทางนี้มีบริการรถโดยสารประจำทางต้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นที่ตลาดวโรรส
 
เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่แตง ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย-อ.ปาย ประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเลี่ยงเมืองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095  หรือจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น 1095 ได้ที่ตลาดแม่มาลัยต่อไปอำเภอปายก็ได้เช่นกัน
 
ก่อนถึง อ.ปาย 12 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปวัดจันทร์ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้น 1265 ไปจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนน 1349 ขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป่าสนศูนย์จะอยู่ทางด้านขวามือ สภาพเส้นทางจะดีกว่าเส้นทางแรก
Tel Tel: 053318325
Mobile Mobile: 0843655465
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ Map ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)