บ้านใหม่พัฒนา

บ้านใหม่พัฒนา

บ้านใหม่พัฒนา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00 น.
 
บ้านใหม่พัฒนา (นานาเผ่า) ชมวิถีชีวิตของชนเผ่า กระเหรี่ยงคอยาว ปะหล่อง กะยอ อาข่า และ ลาหู่ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและชื้อสินค้าของที่ระลึกของแต่ละชนเผ่าได้ภายในหมู่บ้านเดี่ยว และศึกษาวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่าซึ่งวิถีชีวิตแตกต่างกันไป
 
การเดินทาง เส้นทาง 1098 ฝาง-แม่จัน ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมาณ 40 กม.
Mobile Mobile: 0819522080
บ้านใหม่พัฒนา Map บ้านใหม่พัฒนา Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านใหม่พัฒนา
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)