โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงในคราวแรก
 
เป็นสถานที่สาธิต การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า และการเกษตรนำร่อง การปศุสัตว์ รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ มีประชาชนทั้งในอำเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ
 
การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิง ประมาณ 25 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก
Tel Tel: 053317502
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง Map โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)