โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมาโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้( 2535 )ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้
 
เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่
 
ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม
 
โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆส่วนชาวบ้านบ้านโปงใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้ การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน
 
การเดินทาง ใช้เส้นทางหลังมหาวิทยาลับแม่โจ้ เชียงใหม่ ไปทางชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จะอยู่ก่อนถึงวัดดอยแท่นพระผาหลวง
Tel Tel: 053041542
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ Map โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)