บ้านกิ่วแลน้อย

บ้านกิ่วแลน้อย

บ้านกิ่วแลน้อย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย เป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นกำเนิดของการแกะสลัก และมีการแกะสลักมากที่สุด ผลงานไม้แกะสลักของช่างในหมู่บ้านได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ในรูปลักษณ์ของช้าง และแกะสลักลายรามเกียรติ์
 
ส่วนใหญ่ส่งไปขายต่อที่บ้านถวายเป็นหลัก ปี พ.ศ. 2547 ได้เข้ารับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ได้รับระดับสามดาว ดังนี้ 1. ช้างอิริยาบถลีลา ของสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
 
2. แผ่นภาพกินรา กินรี ของนางอำพรรณ มูลคำ 3. ช้างครอบครัวคลอดลูก ดูดนม และหอช้าง ของนางศิ;พร ทองจ่าม 4. กรอบรูปภาพช้างป่า ของนางโสภา กันทะวงศ์ 5. แผ่นป้ายมงคลต่าง ๆ และแผ่นป้ายบอกสถานที่ ของนางสุรีย์ หลวงใจ
 
การเดินทาง เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง จากถนนเลียบคันคลองชลประทานจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยผ่านเขตพื้นที่อำเภอหางดง และพื้นที่ตำบลสันกลาง พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ถึงบ้านกิ่วแลน้อยซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัยตำบล ตลาดสด ศุนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
 
และอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสายหลัก ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด จากทางหลวง 108 สี่แยกสนามบินหรือสี่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ท ผ่านที่ว่าการอำเภอหางดงไปประมาณ 10 กม. ถึงสี่แยกคันคลองชลประทานหรือแยก ธกส. สันป่าตองเลี้ยวขวาไปตามคันคลองชลประทาน ผ่านพื้นที่ตำบลยุหว่า เข้าไปประมาณ 6 กม.
Website Website: www.banmae.org
Tel Tel: 053835965
Fax Fax: 053835965#19
บ้านกิ่วแลน้อย Map บ้านกิ่วแลน้อย Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านกิ่วแลน้อย
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)