บ้านป่าตาล

บ้านป่าตาล

บ้านป่าตาล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านป่าตาล หมู่บ้านป่าตาลเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านพื้นเมืองหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากอาชีพหลักของชาวบ้านแต่เดิมคือ การทำไร่ ทำนาแล้ว
 
ชาวบ้านยังนำประโยชน์จากดินเหนียวที่มีอยู่มากจากหัวไร่ปลายนามาปั้นเป็นก้อนอิฐ หม้อดิน และผางประทีป สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น รูปปั้นคนยิ้ม รูปปั้นสัตว์ยิ้มต่าง ๆ
 
การเดินทาง เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทาง จากสี่แยกสนามบินไปทางอำเภอหางดงประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที เลยปั๊มน้ำมัน ปตท.ประมาณ 300 เมตร หมู่บ้านป่าตาลตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกสะเมิง
บ้านป่าตาล Map บ้านป่าตาล Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านป่าตาล
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)