พระเจ้านั่งโก๋น

พระเจ้านั่งโก๋น

พระเจ้านั่งโก๋น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระเจ้านั่งโก๋น หรือพระศิริมหาวนากาวิละ ได้นั่งขี่คอช้างแกะสลักพระเจ้ากลางลำต้นไม่ใหญ่ ดังที่ในปัจจุบัน ส่วนวันที่เริ่มลงมือแกะสลักนั้นตรงกับเดือน12 แรม 15 ค่ำ พ.ศ. 2325 เป็นเวลาล่วงเลยมา 220 ปีแล
 
ในการแกะสลักพระเจ้านั่งโก๋นครั้งนี้ได้มีเหล่าเสนาอามาตย์และตุกขะตะช่วยแกะพระ พร้อมพระเจ้ากาวิละ จำนวน 21 คน ตุกขะตะ จำนวน 5 คน รวมแล้วมีการแกะพระทั้งหมดตามต้นไม้ต่างๆ รวม 26 องค์ รวมกับพระเจ้านั่งโก๋นแล้วเป็นจำนวน 27 องค์ ปัจจุบันคงเหลือพระเจ้านั่งโก๋นเพียงองค์เดียว
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางถนนสายเชียงใหม่ -หางดง กลับรถตรงปั๊ม ปตท. เข้าถนนคันคลองมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง พระเจ้านั่งโก๋นจะอยุ่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาล
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระเจ้านั่งโก๋น
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)