ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ

ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ

ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ ด้วยจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดของชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ตลอดจนผู้นำชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และปัจจัยสี่ โดยไม่ต้องการให้ผู้ใดมาบุกรุกทำลายป่า หรือยึดครองเป็นของตนเอง
 
ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป โดยมีแนวคิดว่า ทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านนั้น จะสามารถดำรงอยู่ได้ ถ้าคนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษา จึงมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังการเข้าออกของบุคคลในหมู่บ้าน ไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนผืนป่า
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)