ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง

ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง

ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
 
ซึ่งโครงการของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ได้ผ่านความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ภายใต้หลักการ/วัตถุประสงค์ คือ การฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
 
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเป็นแหล่งพืชสมุนไพร แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อีกทั้งชุมชนยังเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง Map ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)