กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ

กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ

กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุมหมู่บ้านแสนตอ โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง (เงินบริหารจัดการในชุมชน)
 
แรกเริ่มจำนวน 20,000 บาท จากนั้นจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับงานจักสาน เพื่อหารายได้เสริมในเวลาว่างจากการทำงาน ทำนา-ทำสวน ของกลุ่มผู้สูงอายุ จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ Map กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)