บ้านแพะขวาง

บ้านแพะขวาง

บ้านแพะขวาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการจัดการขยะตลาดนัดขยะลดหมอกควัน พยายามปลุกจิตสำนึกลูกหลานในชุมชนให้จัดการขยะ ลดเผาและงบประมาณในการดูแลขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
       
โดยเปิดศาลาอเนกประสงค์ บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้เจ้าหน้าที่อาสาของชุมชนชั่งกิโล และรับซื้อขยะจากชาวบ้าน ที่พาลูกหลานนำขยะจากในบ้านของตนเองออกมาขายเป็นประจำ
 
ตลาดนัดขยะ เริ่มจากการทำโครงการหมู่บ้านลดการเผา คือทุกเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองเป็นเวลาเผา ต่อมาทำตลาดนัดขยะ จึงไม่มีคนเผา กลายเป็นหมู่บ้านลดการเผาไปโดยปริยาย จนได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
จากนั้นเราก็ดึงเยาวชนมาร่วมมาช่วยงานเรา อย่างน้อยเป็นการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้การดูแลขยะในพื้นที่บ้านแพะขวางเป็นชุมชนต้นแบบ ให้เด็กมาดูแลขยะเป็นการดูแลแบบยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
 
โครงการตลาดนัดขยะบ้านแพะขวาง ไม่ได้เน้นเอากำไร คือ เป็นจิตอาสาชาวบ้านมาช่วยกัน เพราะตนคิดว่าถ้ามีค่าจ้างขึ้นมาโครงการจะอ่อนแอทันที ดังนั้นจึงทำแบบใครว่างก็มาช่วยกัน เงินทีได้ก็เป็นทุนการศึกษาเยาวชน ช่วยผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ตอนนี้ได้เงินจากรางวัล และเงินจากการขายขยะมาซื้อรถกระบะรับซื้อขยะแล้ว
       
เงินที่ได้มาก็ซื้อความสุขให้แก่คนในชุมชน เพราะถึงแม้ชุมชนไหนจะมีเงินกองทุนเป็นสิบล้านแต่ไม่นำมาช่วยชาวบ้านก็ไม่มีประโยชน์ ส.อ.ไพรินทร์บอกว่า โครงการนี้เริ่มต้นโดยชุมชน ไม่ได้พึ่งภาครัฐ หากภาครัฐสนับสนุนแนวคิดของชุมชนตนเป็นต้นแบบ เชื่อว่าปัญหาขยะ และหมอกควันเชียงใหม่จะหมดไป
บ้านแพะขวาง Map บ้านแพะขวาง Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านแพะขวาง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)