สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ   พระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ตำบลอมก๋อย อำเภอสบโขง จังหวัดเชียงใหม่
 
ทรงพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดอยแบแล พิกัด MV 286614 ถูกบุกรุกแผ้วถาง เป็นบริเวณกว้าง เป็นจำนวนนับพันไร่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยไว้ เช่นนี้ แหล่งต้นน้ำบริเวณ ห้วยอมแฮด, ห้วยแม่หลอง, ห้วยแบแล, ห้วยแม่ตื่น, ห้วยพะอัน, ห้วยกองซาง และห้วยไคล้นุ่น จะประสบภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ
 
ซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาสู่ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยในอนาคต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีวินิจฉัยแล้ว ให้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงขึ้น โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วมาจัดทำเป็นแปลงปลูกพืชเมืองหนาวและให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ก็เพื่อหยุดยั้ง มิให้ราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นอีกต่อไป
 
พระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์  ให้จัดตั้งเป็นสถานีทดลองการเกษตรบนพื้นที่สูง ให้อนุรักษ์กล้วยไม้ในพื้นที่ และจัดระเบียบชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียง ให้เป็นศูนย์การฝึกการดำรงชีพ เพื่อการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
 
การเดินทาง มาจากเชียงใหม่ ถึงอำเภอออมก๋อย ด้วยรถโดยสาร หรือรถส่วนตัว จากนั้น เดินทางจากตัวอำเภอมุ่งหน้า ไปตามเส้นทางอมก๋อย บ้านหลวง บ้านดอย บ้านยางใต้ ก่อนถึงบ้านยางใต้ ให้เลี่ยวขวา ไปบ้านขุนอมแฮดนอก อีกประมาณ 4 กิโลเมตร
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล Map สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)