ผาสิงห์เหลียว

ผาสิงห์เหลียว

ผาสิงห์เหลียว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ผาสิงห์เหลียว เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอฮอด ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่พนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผาสิงห์เหลียว มีลักษณะหน้าผาสูง
 
ผาสิงห์เหลียว เป็นหลุมเป็นหุบเหว และมีหน้าผาคล้ายสิงห์โตหันหัวไปทางด้านข้าง และมีความคล้ายคลึงกับแพะเมืองผี มีประชาชนให้ความสนใจไปเที่ยวชม
 
ผาสิงห์เหลียว อยู่ที่พื้นที่บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล "ผาสิงห์เหลียว" เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ธรณีวิทยา) โดยมีการทรุดตัวของแผ่นดินจนเกิดเป็นรอยชั้นของหินสลับกันสวยงามมาก มีตำนานกล่าวว่าแม้กระทั่งพญาราชสีห์ยังต้องเหลียวมองความสวยงามของผาแห่งนี้ "ผาสิงห์เหลียว" เป็นเสาดินที่น่าจะสูงที่สุดในประเทศไทย เพราะเสาที่สูงที่สุด สูงถึง 50 เมตร
 
น่าจะเป็นที่ที่ชมปรากฏการนี้ได้สวยที่สุด พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างเกือบๆ 100 ไร่ เสาดินที่ผาสิงห์เหลียวนั้นจะเป็นแบบเดียวกับที่แพะเมืองผี คือ เป็นดินลูกรัง เสาถูกยึดด้วยเนื้อดินเหนียวลูกรังปนกรวดหิน เสาดินที่ผาสิงห์เหลียวนั้นมีหลากหลายรูปร่าง รูปทรง
 
ทำให้จินตนาการไปได้มากมาย ทั้งที่คล้ายกับกำแพงโรมัน ที่สูงร่วม 30 เมตร หรือเสาดินที่สูงที่สุดในประเทศ ทำเลที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยผืนป่าเต็งรังจึงทำให้สวนเสาหินแห่งนี้ดูดีกว่าที่อื่นมากมาย โดยเฉพาะถ้าเดินทางมาช่วงป่าเต็งรังเปลี่ยนสี (ราวเดือนมกราคม) ก็จะเห็นป่าเปลี่ยนสีและเสาดินสวยงามประกอบกันไป
 
การเดินทาง สามารถเดินทางมาโดยรถยนต์ได้สะดวก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1103 (ถนนสายฮอด - ดอยเต่า) ห่างจากตัวอำเภอฮอดประมาณ18 กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะๆ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ผาสิงห์เหลียว
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)