สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว

สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว

สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว กรมป่าไม้โดยฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำารุงได้ดาำเนิน การจัดตั้งสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ขึ้นใน พ.ศ. 2537 ด้วย ความต้องการที่จะปลูกพรรณไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ระดับสูงได้ เป็นการ รวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นที่หายาก และสวยงาม
 
จึงเลือกสภาพ ป่าในบริเวณใกล้หมู่บ้านแม่สะนามและบ้านใหม่ทุ่งสน ตาำบลบ่อ สลี อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว มีภูมิประเทศเป็นเขาสูง สูง จากระดับนา้ำทะเล 1000 - 2000 เมตร มีสภาพเป็นป่าไม้ก่อ-ไม้สน ดินร่วนปนทราย
 
มีพรรณไม้ขนาดไม่สูงนักขึ้นกระจัดกระจาย มี พรรณไม้เด่นได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ ก่อ เป้งดอย พลวง เหียง เต็ง รัง รัก ปรงเขา สมอไทย มะขามป้อม เป็นต้น มีความหลาก หลายของชนิดเห็ดสูงมาก ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดหลังเขียว เห็ดไข่ ห่าน เห็ดฟาน เห็ดขมิ้น เห็ดข้าว ตอก เห็ดขอน เป็นต้น
 
การเดินทาง ที่ตั้งและการเดินทาง สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 108 อำาเภอฮอด-จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างหลัก กิโลเมตรที่51-52 จาก อาำเภอฮอด สู่สวนรุกขชาติตำบลบ่อสลี จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง -สวนสนบ่อแก้ว -อาำเภออมก๋อย -อุทยานแห่งชาติแม่โถ -อุทยานแห่งชาติออบหลวง -อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว Map สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว Map
Tag Tag: สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)