เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachuap Khiri Khan attractions

Attractions in Thailand

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประจวบคีรีขันธ์ให้ความเคารพศรัทธามาช้านาน ตั้งอยู่ที่เชิงเขาล้อมหมวก ในบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของกองยิน 53 พื้นที่แห่งนี่เคยเป็นดินแดนแห่งยุทธภูมิสำคัญในสมัยสงคราโลกครั้งที่ 2
 
ในศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกมีรูปปั้นเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกเป็นชาวจีนที่ใจดี ภายในศาลมีคนนำหมวกมาถวายท่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งตามตำนานเล่าว่า ท่านเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางมาโดยเรือสำเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
 
เมื่อมาถึง ณ แผ่นดินแห่งนี้ ได้สร้างหลักปักฐานและสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งยวด ให้กับแผ่นดินและประชาชน จนเป็นที่เคารถนับถือของคนทั่วไป ตราบจนสิ้นอายุไขได้ 97 ปี ด้วยพลังบารมีแห่งความดีที่ท่านได้สั่งสมไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ ได้ส่งผลให้ดวงวิญญาณสิงสถิตเป็นเทพมเหสักข์ ณ ขุนเขาล้อมหมวกแห่งนี้ ช่วยดลบันดาลประทานพร ความสุข ความเจริญ ให้สรรพสัตว์ตราบนิจนิรันดร์ 
 
โดยที่มาของเขาล้อมหมวกนั้น จะมีเขาลูกเตี้ย ๆ ลูกหนึ่งตั้งอยู่กลางทะเล มียอดโผล่มาเหมือนหมวกชาวจีน และโดยรอบนั้นจะมีภูเขาล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของเขาล้อมหมวก
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19/192)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(20)

Islands Islands(5)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)