วนอุทยานห้วยน้ำซับ

วนอุทยานห้วยน้ำซับ

วนอุทยานห้วยน้ำซับ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachuap Khiri Khan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วนอุทยานห้วยน้ำซับ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 5, 200 ไร่ โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ คือ ท้องที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยม พื้นที่ 1,500 ไร่ ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร พื้นที่ 1,700 ไร่ และท้องที่หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล พื้นที่ 2,000 ไร่ ความเป็นมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกว่ามีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ
 
สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานห้วยน้ำซับ เนื้อที่ 5,200 ไร่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549
 
การเดินทาง โดยรถยนต์จาก ถนนเพชรเกษม บริเวณหลัก กม. ที่ 403 เลี้ยว ซ้ายเข้าถึงบริเวณเชิงเขาซึ้งเป็นพื้นที่ราบระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง สามารถเดินทางได้ตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ นายทนงศักดิ์ ประกอบปราณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร โทร.086-1784749
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: วนอุทยานห้วยน้ำซับ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19/192)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(20)

Islands Islands(5)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)