บ้านป่าหมาก

บ้านป่าหมาก

บ้านป่าหมาก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachuap Khiri Khan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีต้นไม้ ภูเขา เหว หน้าผา และลำธารธรรมชาติ ตลอดการเดินทางทั้งสองข้างทาง
 
และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นชุมชนกะเหรี่ยง เผ่าปากะฌอ ที่มีชีวิตเรียบง่าย และยังสามารถมอบสิ่งของบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่าหมากที่ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค เนื่องจากอยู่ในที่ห่างไกล และไกลจากความเจริญ
 
การเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางจากถนนเพชรเกษม - บ้านป่าหมาก ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพเส้นทางไม่สะดวกสบายนัก และต้องใช้รถยนต์ 4WD หรือรถยนต์ที่เหมาะแก่การขับลุยต่าง ๆ
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านป่าหมาก
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19/192)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(20)

Islands Islands(5)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)