ตลาดน้ำคลองลัดพลี

ตลาดน้ำคลองลัดพลี

ตลาดน้ำคลองลัดพลี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ratchaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 12.00 - 17.00 น. 
 
ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตั้งอยู่บริเวณคลองลัดพลี (คลองลัดราชบุรี) หน้าวัดราษฎร์เจริญธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นตลาดน้ำดั้งเดิม แต่ถูกย้ายไปบริเวณคลองต้นเข็มปัจจุบัน เนื่องจากมีการสร้างถนนมากขึ้น ทำให้การเดินทางเปลี่ยนแปลงไป
 
ตลาดจึงไปอยู่ที่เส้นทางถนนตัดผ่าน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเกิดความแออัด จึงมีการฟื้นฟูตลาดน้ำยามบ่ายเพิ่มขึ้นใหม่ โดยจะมีการค้าขายกันตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน
 
กิจกรรม ทางราชการ และชุมชนได้ฟื้นฟูตลาดน้ำดั้งเดิมนี้ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นตลาดน้ำยามบ่าย เพื่อลดความแออัดของตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยให้ใช้เฉพาะเรือพายเพื่อคืนสู่สภาพดั้งเดิมของชุมชนอย่างแท้จริง
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ สี่แยกบางแพ จ.ราชบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่าน จ.นครปฐม ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี และจะผ่านสหกรณ์โคนมหนองโพ จ.ราชบุรี
 
จากนั้นจะถึงสี่แยกบางแพให้เลี้ยวแยกซ้ายมือไปอำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก จากนั้นวิ่งไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 ขับตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร (ข้ามสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก) จากนั้นเลี้ยวขวา ก็จะถึงตลาดน้ำคลองลัดพลี ไม่ห่างจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก การ เดินทางสะดวกตลอดเส้นทาง
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อำเภอดำเนินสะดวก
Tel Tel: 032254976, 032254980
Suburban Living Category: Suburban Living
Floating Market Group: Floating Market
Tag Tag: ตลาดน้ำคลองลัดพลี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(17/398)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)