ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ratchaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ประมาณในรัชสมัยกรุงธนบุรีหรือประมาณ พ.ศ. 2317 เมืองราชบุรี(เมืองคูบัว) เป็นเมืองท่า มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ มีพ่อค้าชาวจีนซึ่งเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ (เจ้าแม่ทับทิม หรืออีกในหลายชื่อ)
 
จากเมืองจีนได้นำผงธูปติดตัวมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในระหว่างเดินทางโดยได้ เดินทางมาทางเรือและมาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนในเมืองไทย เมื่อมาถึงเมืองคูบัว(ราชบุรี) ซึ่งเป็นเมืองท่า ได้เดินทางมาที่บ้านโป่ง
 
โดยเดินทางมาตามลำน้ำแม่กลอง เมื่อมาถึงตำบลเบิกไพร(ในสมัยนั้นเป็นชุมชนการค้าขาย ตามประวัติอำเภอบ้านโป่ง จากหนังสือลุ่มน้ำแม่กลองของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจดหมายเหตุเมืองราชบุรี ซึ่งหาหลักฐานได้ที่วัดม่วง)
 
สถานที่นั้นถูกต้องตามตำราการสร้างศาล และยังคุ้งน้ำวนใกล้บริเวณ และสมัยนั้นบ้านคุ้งพะยอมและบ้านเบิกไพรเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนสินค้ากันจึงได้ สร้างศาลเล็ก ๆ ขึ้นหลังหนึ่งอยู่ติดกับลำน้ำแม่กลอง และได้นำผงธูปขององค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ
 
ตั้งประดิษฐานไว้ หลังจากนั้นพ่อค้าชาวจีนก็เดินทางค้าขายไป – มา แต่มิได้นำกระถางธูปขององค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อกลับไปเมืองจีนแต่อย่างใด ชาวบ้านโป่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนก็ได้นมัสการองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ สืบสานต่อจากพ่อค้าชาวจีน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้ขนานนาม เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อ ว่า“เจ้าแม่เบิกไพร” ตามตำบลที่อยู่
 
กิตติศัพท์อภินิหารของเจ้าแม่เบิกไพร เป็นที่เลื่องลือในหมู่ชาวตลาดบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ประชาชนในอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน
 
ศาล เจ้าแม่เบิกไพร ได้รับรางวัล “ศาลเจ้าดีเด่น” ในเขตภาคกลาง ได้เข้ารับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันบริหารงานในรูปของคณะกรรมการโดยมี นายโสมมนัส ศรีคำและนางวนิดา ศรีคำ เป็นผู้ปกครองดูแล
Tel Tel: 032200575
Mobile Mobile: 0818296210
ศาลเจ้าแม่เบิกไพร Map ศาลเจ้าแม่เบิกไพร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(17/398)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)