แม่น้ำแม่กลอง

แม่น้ำแม่กลอง

แม่น้ำแม่กลอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ratchaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อย ไหลมาบรรจบกันที่บ้านปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดราชบุรี คือ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก
 
รวมระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม คุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีการพัฒนาน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง การอุปโภค บริโภค และคมนาคม
แม่น้ำแม่กลอง Map แม่น้ำแม่กลอง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำแม่กลอง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(17/398)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)