หนองเบิกไพร

หนองเบิกไพร

หนองเบิกไพร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ang Thong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองเบิกไพร เป็นพื้นที่สาธารณะ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม หนองน้ำธรรมชาติ กำนันปรีชา หอมหวน ได้ทำการรังวัดที่กันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์และได้รับงบประมาณปรับปรุงให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติ เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็มบึง ถ้ามีอากาศหนาวมากในบางปี จะมีฝูงนกเป็ดน้ำอพยพมาพักในบึงแห่งนี้ 8,000-10,000 ตัว จนมีคนให้ความสนใจมาก
หนองเบิกไพร Map หนองเบิกไพร Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองเบิกไพร
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(64/216)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)