ตลาดสะพาน

ตลาดสะพาน

ตลาดสะพาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

ตลาดสะพาน บริเวณสะพานเก่าหน้าที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง ตลาดนัดสะพาน-ถนนคนเดินอำเภอคลองขลุง จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
 
การเดินทาง จากทางแยกถนนพหลโยธินเข้ามาในตัวอำเภอคลองขลุงประมาณ 2 กิโลเมตร
Tel Tel: 055781011#111
Suburban Living Category: Suburban Living
Local Market Group: Local Market
Tag Tag: ตลาดสะพาน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)