แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

ค่าย A03 ตั้งอยู่ที่ อ. เมือง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นรวมกิจกรรมในรูปแบบของการทดสอบกำลังใจ และการดำรงชีวิตแบบทหาร อาทิ การกระโดดหอสูง 34 ฟุต ไต่หน้าฝาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู
 
สถานที่ติดต่อ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โทร 036-412192 (ในเวลาราชการ ) หรือ 081-9472800 (นอกเวลาราชการ)
 
กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า เช่น การอ่านทิศ การหาอาหาร การป้องกันสัตว์ร้าย เป็นต้น
 
การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การฝึกกระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา สะพานเชือก พายเรือ ทัวร์ป่าทางทหาร และชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-412192 หรือ www.speial-force-tour.siam4x4.com, www.army.mi.th
 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้แก่ สถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แก่ ตึกชาโต้ (ตึกบัญชาการเขาน้ำโจน) ตึกพิบูลสงคราม และยังมีพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และอุทยานพฤกษศาสตร์
 
สถานที่ติดต่อ กองยุทธการและการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทรศัพท์ 036-486433-4 ต่อ 39039
 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13 ได้แก่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปิดบริการสำหรับบุคคลภายนอก ค่า Green Fee (18 หลุม) วันธรรมดา 250.- บาท วันหยุด 400.- บาท
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ มทบ.13 โทรศัพท์ (036) 422856-7 ต่อ 37393
 
แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล ได้แก่ ห้องแสดงพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 อยู่ภายในตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันมหิดล จัดแสดงพระราชประวัติ เมื่อครั้งเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2481 
 
สถานที่ติดต่อเข้าชม โรงพยาบาลอานันทมหิดล โทรศัพท์ 036-486553 ต่อ สำนักงานผู้บังคับบัญชา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร Map แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร Map
Tag Tag: แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)