น้ำตกสวนมะเดื่อ

น้ำตกสวนมะเดื่อ

น้ำตกสวนมะเดื่อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

น้ำตกสวนมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม (อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียง 23 กิโลเมตร ลาดยางตลอดเส้นทาง) เกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน ทำให้น้ำใสสะอาด ในลำคลองธรรมชาติ น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดธรรมชาติ    ในบริเวณน้ำตก ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม จำนวนมากกว่า 12 ชั้น
 
น้ำตกชั้นที่ 1 ชั้นน้ำตกสองสาย เป็นน้ำตกที่สายน้ำแบ่งออกเป็นสองสายไหลต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม
 
น้ำตกชั้นที่ 2 ชั้นน้ำตกมิตรภาพ เป็นน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้นไหลต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม 
 
น้ำตกชั้นที่ 3 ชั้นน้ำตกมะเดื่องามล้ำ เป็นน้ำตกที่มีต้นมะเดื่อขึ้นเป็นจำนวนมาก มีต้นมะเดื่อสองสายพันธุ์ในบริเวณเดียวกัน
 
น้ำตกชั้นที่ 4 ชั้นน้ำตกถ้ำมหัศจรรย์ ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ใหญ่ที่สวยงามดุจถ้ำเพชรที่เกิดจากธรรมชาติ
 
น้ำตกชั้นที่ 5 ชั้นน้ำตกถ้ำชวนชม ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งและชั้นน้ำตกนี้เป็นจุดชวนชมดูน้ำตกสวนมะเดื่อ
 
น้ำตกชั้นที่ 6 ชั้นน้ำตกผางาม บริเวณน้ำตกมีผาที่สวยงามโดยรอบ ๆ 
 
น้ำตกชั้นที่ 7 ชั้นน้ำตกผาต้นไทร มีน้ำผุดที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกไหลออกจากใต้ดิน และมีต้นไทรป่าขนาดใหญ่ให้ชม
 
น้ำตกชั้นที่ 8 ชั้นน้ำตกวังมัจฉา บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ธรรมชาติ  มีพันธุ์หลายสายพันธุ์อย่างมากมาย
 
น้ำตกชั้นที่ 9 ชั้นน้ำตกแก้วศรีจันทร์ มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ต้นไม้อายุกว่า 100 ปี จำนวนมาก พบต้นไม้ดึกดำบรรพ์หลายต้น (ซึ่งยังหาชื่อเรียกไม่ได้)
 
น้ำตกชั้นที่ 10 ชั้นน้ำตกวังกระทิง เป็นชั้นน้ำตกที่อดีตเคยมีฝูงกระทิงป่าลงมากินน้ำและเล่นน้ำ จนเป็นเหตุของชื่อ หมู่บ้านซับกระทิง
 
น้ำตกชั้นที่ 11 ชั้นน้ำตกตากฟ้า เป็นชั้นน้ำตกกว้างใหญ่ น้ำใสเห็นตัวปลาอย่างสวยงาม
 
น้ำตกชั้นที่ 12 ชั้นน้ำตกวังขุนราม เป็นชั้นน้ำตกที่สวยงามสุดยอดของน้ำตกสวนมะเดื่อ  
 
ตลอดบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ  1.5 กิโลเมตร  เป็นน้ำตกทีเพิ่งปรากฎสู่สายตาประชาชน  เป็นน้ำตกที่ได้รับการจัดลำดับอยู่ในน้ำตกชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ปัจจุบันจึงจัดบริเวณน้ำตกเป็น  "อุทยานการศึกษาธรรมชาติแห่งชาติห้วยขุนราม"
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกสวนมะเดื่อ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)