มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก

มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก

มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Nayok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก หมู่ 1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดอิสลามตากกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 ต่อมาอาคารมัสยิด ซึ่งสร้างด้วยไม้ได้ทรุดโทรมลง คณะกรรมการมัสยิดพร้อมด้วยสัปบุรุษจึงริเริ่มสร้างอาคารคอนกรีตขึ้นทดแทน
 
และได้จัดให้มีการวางศิลารากฐานขึ้นในวันที่ 6 ม.ค.2503 จนแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจได้ และคณะกรรมการมัสยิดได้มีมติมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก และใช้เป็นสถานที่ส่วนกลางของมุสลิมทั้งจังหวัด
มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก Map มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(10)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)