วัดน้อยเจริญสุข

วัดน้อยเจริญสุข

วัดน้อยเจริญสุข

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Pathom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้อยเจริญสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ.2342 จากหลักฐานการสร้างวัดได้จารึกแผ่นเงินแผ่นทองและจารึกไว้ในเจดีย์องค์เก่า ซึ่งประวัติของวัดมีตำนานคู่กับวัดหลวงประชาบูรณะว่าภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยที่มีจิตศรัทธาจะสร้างวัดแข่งกัน ภรรยาหลวงจึงสร้างวัดหลวง ส่วนภรรยาน้อยก็สร้างวัดน้อยเจริญสุข
วัดน้อยเจริญสุข Map วัดน้อยเจริญสุข Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดน้อยเจริญสุข
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(13)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(79)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)