อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ

อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ

อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Pathom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ พระประวัติโดยสังเขป พระบิดา 3 เหล่าทัพ โดยมีรายพระนามดังนี้ จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาทับทิม พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาช กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาของกองทัพอากาศไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 40 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
และทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 6 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถนริศรราชมหามกุฎวงศ์จุฬาลงกรณ์ นรินทรสยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณ์พิสุทธิชาติ วิมโลภาษอุทัยปักษ์อรรควรรัตน์ขัตติยราชกุมารกรมหลวงพิศนุโลก
 
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการปกป้องผืนแผ่นดิน ไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวมทั้งพระองค์ ยังทรงเป็นผู้นำความรู้ ที่ทรงศึกษาด้านการทหารมาใช้วางรากฐานจองกองทัพไทย ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบมา
 
การเดินทาง 1. เดินทางจากตัวอำเภอบางเลน มาทางตำบลบางปลา เข้าเขตตำบลบางระกำ ข้ามสะพานอุมประชานาถวัฒนา ตรงไปจนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไป ม.2 บ้านแหล่มไร่ ต.บางระกำ ที่ตั้ง อนุสรณ์สถานฯ
 
2. เดินทางจากตัวอำเภอนครชัยศรี มาทางตำบลวัดละมุด เลี๋ยวขวาตรงสี่แยกวัดละมุด ตรงไปจนถึงสามแยกวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิ่น) ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเข้าเขตบางระกำ ม.2 บ้านแหล่มไร่ ต.บางระกำ ที่ตั้ง อนุสรณ์สถานฯ
Tag Tag: อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(13)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(79)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)