วัดสุขวัฒนาราม

วัดสุขวัฒนาราม

วัดสุขวัฒนาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Pathom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุขวัฒนาราม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุขวัฒนารามนับว่าเป็นวิหารที่มีคุณค่าทางด้าน สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ที่กลมกลืนกัน ได้อย่างวิจิตรบรรจงงดงามและภายในวิหารยังได้ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธทีปังกร " หลวงพ่อหินแดง " ของคู่บ้านบางระกำนับแต่โบราณกาล จากเศษซากที่หลงเหลืออยู่ทั้งเศษอิฐ เศษกระดุก
 
และพระเครื่องที่ราษฎรขุดค้นได้และเก็บไว้ ที่วัดร้างในบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านแหลมไร่ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของวัดบางระกำปัจจุบัน ห่างจากวัดประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นซากวัดเก่าโบราณ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ไม่ทราบว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากพระเครื่องที่เก็บได้เจ้าของบอกว่าเป็นพระเครื่องในสมัยลพบุรี และจากการบอกเล่า
 
เล่าว่าได้มีพระธุดงค์ผ่านมาได้พำนักอยู่แต่ตอนนั้นยังไม่มีสภาพเป็นวัด ต่อมาในสมัยหลวงพ่ออธิการคล้ำ คุณตาจุ้ย ยายเจียม สายอุบล ได้บริจาคที่ดินให้ ณ บริเวณ หมู่ที่ 8 หลวงพ่ออธิการคล้ำ และท่านกำนันริต สุนทรอำไพ จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยสร้างเป็นกุฏิทรงไทยใต้ถุนสูง มีบันไดลงไปที่ท่าน้ำ บริเวณหน้าวัดจะมีต้นตาลอยู่หนึ่งต้นปัจจุบันยังมีอยู่ และได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดร้างรางไทร"
 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " วัดบางระกำ " และปัจจุบันเปลี่ยนเป็น " วัดสุขวัฒนาราม " จากอดีตถึงปัจจุบันวัดบางระกำมีเจ้าอาวาสคอยดูแลมาแล้วสามรูปด้วยกัน รูปแรกได้แก่ท่านหลวงพ่ออธิการคล้ำ อินทโชโต (นิลอ่างทอง) รูปสองท่านหลวงพ่อมาก ปัญญายุตโต (อุ่นคำเรือน) ต่อมาได้แก่หลวงพ่อพเยาว์ เตชะธรรมโม (นาคนวลนิ่ม) หรือท่าน พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน วัดบางระกำ ณ ปัจจุบันเป็นวัดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นศูนย์รวมประเพณีวัฒนธรรมของตำบล ประชาชนจะใช้วัดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันมาฆบูชา ฯลฯ
 
การเดินทาง 1. เดินทางจากตัวอำเภอบางเลน มาทางตำบลบางปลา เข้าเขตตำบลบางระกำ ข้ามสะพานอุมประชานาถวัฒนา วัดสุขวัฒนาราม อยู่ทางขวามือ 2. เดินทางจากตัวอำเภอนครชัยศรี มาทางตำบลวัดละมุด เลี๋ยวขวาตรงสี่แยกวัดละมุด ตรงไปจนถึงสามแยกวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิ่น) ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเข้าเขตบางระกำ จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวา อีกประมาณ 200 เมตร ถึงวัดสุขวัฒนาราม
วัดสุขวัฒนาราม Map วัดสุขวัฒนาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสุขวัฒนาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(13)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(79)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)