งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน ตำบลบางเคียนมีบึงขนาดใหญ่ชื่อ บึงกบละคร มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ และมีคลองขนาดใหญ่ 3 คลอง เมื่อถึงหน้าน้ำประมาณเดือน 10 และ 11 ของทุกปี ชาวบ้านในตำบลได้จัดงานประเพรีแข่งเรือพื้นบ้านขึ้น เป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนในอำเภอชุมแสงและใกล้เคียงมาเที่ยวชมกันมากมายในทุก ๆ ปี
Tag Tag: งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)