วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธรรมกาย ย้อนอดีตไปเมื่อวันเพ็ญ เดือน 10 พุทธศักราช 2460 ครั้งนั้นพระภิกษุสด จนฺทสโร ได้อุทิศชีวิต ปฏิบัติธรรม จนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้ท่าน ได้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างก็มี พระธรรมกายอยู่ภายในตัว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการเจริญสมาธิ ภาวนาอันนำมาซึ่งความสุขที่แท้ จริงจากภายใน 
 
นับจากนั้นมา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ทุ่มเทเผยแผ่วิชชา ธรรมกาย จนมีผู้สนใจมาศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์เป็น จำนวนมาก หนึ่งในบรรดาศิษย์ของท่านที่ประสบความ สำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในการศึกษาวิชชาธรรมกายชั้น
สูง คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เคยได้รับคำชมจาก หลวงปู่ว่า "ลูกจันทร์นี่ หนึ่งไม่มีสอง" 
 
หลังจากหลวงปู่วัดปากน้ำมรณภาพแล้ว คุณยายได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายสืบ ต่อมาตามคำสั่งของหลวงปู่ จนกระทั่งมีนิสิตผู้หนึ่งซึ่งรักการปฏิบัติธรรมอย่าง ทุ่มเทชีวิตจิตใจ มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม ต่อมานิสิตผู้นั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายาว่า "ธัมมชโย" นับแต่นั้นมา หลวงพ่อธัมมชโยได้อบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติ แก่สาธุชนที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ในเขตวัดปากน้ำ โดยมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเนืองแน่น
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะได้ก่อตั้ง "วัดพระธรรมกาย" ขึ้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติ ธรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อรองรับงานเผยแผ่วิชชา ธรรมกายไปทั่วโลก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ "สร้างวัดให้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมของชาวโลก สร้างพระ ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม"
 
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มกำลัง จนมี ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพิ่มมากขึ้น จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านจึงดำริให้ผลิตรายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาไปสู่มหาชน ทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทางช่อง DMC ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อสานต่อ มโนปณิธานของหลวงปู่ และคุณยาย ในการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
Website Website: www.dmc.tv
วัดพระธรรมกาย Map วัดพระธรรมกาย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธรรมกาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)