ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร

ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร

ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Prakan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร เป็นสถานที่ชาวตำบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสักการะบูชาเป็นเวลาช้านาน ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งคลองบางโฉลง ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือดีในสมัยสุโขทัย ชาวสุโขทัยได้จัดทำศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา
 
ต่อมาได้มีชาวบ้านในตำบลโฉลงเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าพ่อคงเพ็ชร จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ตำบลบางโฉลง และในวันที่ 23 เมษายนของทุกปี เป็นพิธีไทยปิดทองและสรงน้ำเจว็ด ชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยมาบูชาพอตอนบ่ายจะทำพิธี "ส่งเรือ" เป็นพิธีสะเดาะหเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)