วัดเกาะใหญ่

วัดเกาะใหญ่

วัดเกาะใหญ่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเกาะใหญ่ ตั้งอยู่บ้านกระดังงา หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วัดเกาะใหญ่เป็นวัดโบราณสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ.2285 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับการบูรณะ
 
และปฏิสังขรณ์ตลอดมาโดยเจ้าอาวาสทุกรูปที่รับทอดต่อๆกันมาทั้งสร้างใหม่ และบูรณปฏิสังขรณ์ ทำให้วัดนี้มีความเจริญมั่นคงมาจนทุกวันนี้ วัดได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2325 สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชม และนมัสการได้แก่
 
1. พระประธานในอุโบสถเป็นพระปั้นปางสมาธิ พร้อมด้วยพระอัครสาวก(ยืน)ทั้งสองคือ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร แกะสลักจากศิลาแดงของโบราณคู่มากับวัด ประตูด้านหน้าอุโบสถ3ประตูด้านหลัง 2 ประตู ทำด้วยไม้สัก
 
2. เจดีย์ทรงแปลกตาอยู่ 4 มุมของอุโบสถ
 
3. หอระฆังโบราณ ปฏิสังขรณ์ใหม่หลังคา 2 ชั้นประดับกระจกสี
วัดเกาะใหญ่ Map วัดเกาะใหญ่ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเกาะใหญ่
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)